សាខាកូវង៉ាង

សាខាកូវង៉ាង

មុខងារ​និង​ភារកិច្ច៖​​ត្រួត​ពិនិត្យ​និង​រៀប​ចំ​បណ្តុះ​បណ្តាល​​ច្រើន​កំ​រិត  ច្រើនវិស័យ​ ក្រោម​បាវចនៈ​«​នាំមក​នូវ​ឱកាស​សិក្សា​​មាន​គុណ​ភាព​សម្រាប់​​សហគមន៍» ស្រាវជ្រាវ និង​ដោះ​ដូរបច្ចេកទេស​តាម​តម្រូវ​ការ​ភូមិភាគ​។ សាខា​បាន​សហការ​និង​សហគមន៍ដើម្បី​​​រួម​ស្រាវ​ជ្រាវ​​ លើក​កម្ពស់​​តម្លៃ​​ ​សត្វ​គោ​ចិញ្ចឹម​យក​សាច់ ​​និង​សណ្តែក​ដី ។

ឆ្នាំ​២០០៧-២០១១​​ គម្រោង​ការ​ថ្នាក់​ខេត្ត​បាន​អនុវត្ត​ជោគ​ជ័យ​លើ​សត្វ​គោ ចិញ្ចឹមដោយ​យក​កាក​សំ​ណល់​​សណ្តែក​ដី​ក្រោយ​ពេល​ប្រមូល​ផលធ្វើ​ជា​ចំណី​។

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម សាខា សាខាកូវង៉ាង