បរិញ្ញាបត្រ​រង

1

ប្រ​គំ​ឧបករណ៍​តន្ត្រី​ប្រ​ពៃណី​ខ្មែរ

2

គ្រប់​គ្រងការិយាល័យ

3

គ្រប់​គ្រងពាណិជ្ជកម្ម

4

គណនេយ្យ

5

គ្រប់គ្រងសេវាទេសចរណ៍

6

ព័ត៌មាន​វិទ្យា

7

បច្ចេកវិទ្យាសាង​សង់​សំ​ណង់

8

បច្ចេក​វិទ្យា​អគ្គិសនី អេឡិចត្រូនិក

9

បច្ចេក​វិទ្យា​អគ្គិសនី និង​អេឡិចត្រូនិក

10

បចេ្ចក​វិទ្យាអេឡិច​ត្រូនិក និង​ទូរគមនាគមន៍

11

បច្ចេក​វិទ្យា​ស្បៀង​អាហារ

12

អភិវឌ្ឍជន​បទ

13

ចិញ្ចឹម​ជលផល

14

សេវា​ពេទ្យ​សត្វ

15

បច្ចេកវិទ្យាកាត់​ដេរ

16

តេស្តវិជ្ជសាស្ត្រ

17

ថែ​ទាំ​ជំ​ងឺ

18

ឱសថ

19

ភាសា​ខ្មែរ

20

វប្បធម៌​បណ្តា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិចនៅ​វៀត​ណាម

21

វៀតណាម​វិទ្យា

22

បណ្ណាល័យ

23

សង្គម​កិច្ច​

24

ភាសា​អង់​គ្លេស

25

សេដ្ឋកិច្ច​គ្រួ​សារ

26

អប់រំ​មតេយ្យ

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម កម្មវិធីសិក្សា បរិញ្ញាបត្រ​រង