ឱកាស​សិិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​ត្រាវិញ

១​ ក្រោយ​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​ និស្សិត​បាន​ធានា​១០០% ឧទ្ទេសនាម​ការ​ងារ​ បាន​សិក្សា​បន្ត​ឡើង​នៅ​កំ​រិត​ខ្ពស់​ជាង។

២ អត់​គិតថ្លៃ​ចំ​ពោះ​មុខ​វិជ្ជា​៖ គរុកោសល្យអក្សរ​សាស្ត្រ អប់រំ​មតេយ្យ អប់រំបឋម​សិក្សា ប្រ​គំ​ឧបករណ៍​តន្ត្រី​ខ្មែរ​បុរាណ។

៣ និស្សិត​បាន​សិក្សា​កម្មវិធី co-op កម្មវិធី​សិក្សា​បណ្តើរ​ធ្វើ​ការ​បណ្តើរ​នៅ​ក្នុង​និង​ក្រៅ​ប្រទេស ជា​ពិសេស​គឺ​ប្រទេស​ អីស្រាអែល ជប៉ុន មាន​ឱកាស​អនុវត្ត​បច្ចេកវិទ្យា​ទំ​នើបនិង​មាន​ប្រាក់​កម្រៃ​ខ្ពស់។

៤ បរិស្ថាន​សិក្សា​ស្អាត់ បណ្ណាល័យ​ធំទូលាយ បម្រើ​សេវា​កម្ម​សិក្សា​ងាយ​ស្រួល អន្តេវាសិកដ្ឋាន​មាន​ ៤៣០០កន្លែង។

៥ មាន​ឱកាស​សិក្សា​ ដោះ​ដូរ​យោបល់​ សកម្មភាព​ក្រៅ​ម៉ោង​នឹង​អ្នក​ឯកទេស​អន្តរជាតិ។

៦ មាន​ឱកាស​ទទូល​បាន​អាហារូបករណ៍ពី​សាលា អង្គ​ការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល។

៧ តម្លៃ​សិក្សា​អនុវត្ត​តាម​ផែន​ការ​របស់​ក្រ​សួង​ហិរញវត្ថុ។

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម ព័ត៌មាន​និស្សិត គោលនយោបាយអាទិភាព ឱកាស​សិិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​ត្រាវិញ