បណ្ដុះ​បណ្ដាល​សញ្ញា​បត្រ​ទី​២​មុខ​ជំ​នាញ​គ្រប់​គ្រង​សេដ្ឋកិច្ច​​

ត្រា​វិញ​ថ្ងៃ​​ទី​២៧​សី​ហា​កន្លង​ទៅ សាកល​វិទ្យា​ល័យ​ត្រា​វិញ​បាន​សហ​ការ​នឹង​សាកល​វិទ្យា​ល័យ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ទី​ក្រុង​ហូ​ជី​មិញ​​ចាត់​តាំង​កម្មវិ​ធី​ប​វេសន​កាល​​ថ្នាក់​​បរិញ្ញា​បត្រ​មុខ​ជំ​នាញ​គ្រប់​គ្រង​សេដ្ឋ​កិច្ច។​ បាន​បើក​សម័យ​​ប្រ​ឡង​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៣១​កក្កដា​ឆ្នាំ​២០១៣ មាន​បេក្ខសិស្ស​ចំ​នួន​ ​១១៣/១១៦​រូប​។​​ ​លោក​ថាច់​យឺ​ អនុ​លេ​ខា​ធិ​ការ​​នៃ​គណៈ​កម្មាធិការ​បក្ស​ខេត្តត្រាវិញបាន​អញ្ជើញ​​ចូល​រួម​ផង​ដែរ។

  quanlykinhtevb2

នេះ​ជា​វគ្គ​ទី​២ដែល​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​កម្រិត​បរិញ្ញា​មុខ​​ជំ​នាញ​គ្រប់​គ្រង​សេដ្ឋ​កិច្ច​តាម​កម្ម​វិ​ធី​ដោយ​ឡែក​នៃ​គណៈ​កម្មាធិ​ការ​បក្ស​ខេត្ត​ត្រា​វិញ​។​​

ជា​មួយ​នឹង​គោល​បំ​ណង​អនុ​វត្ត​គោល​ការណ៍​និង​អភិ​វឌ្ឍ​ប្រ​ព័ន្ធ​ធន​ធាន​មនុស្ស​ វិ​និ​យោគ​ទុន​ដល់​ការ​រីក​ចម្រើន​សេដ្ឋ​កិច្ច​សង្គម​ក្នុងដំណាក់កាល​២០១៥ ដល់​២០២០​នៃ​ខេត្ត​ត្រា​វិញ។

សាកល​វិទ្យា​ល័យ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ទី​ក្រុង​ហូចិ​មិញ​គឺ​ជាសាលា​មួយក្នុង​បណ្ដា​សាកល​វិទ្យា​ទាំ​ង​១៤​ដែល​មាន​កិត្តិ​សព្ទ​ល្អ​ទូ​ទាំង​ប្រ​ទេស​។​ សាលា​បាន​រដ្ឋាភិ​បាល​ប្រ​គល់​ការ​អប់​រំ​ដល់​បណ្ដា​បុគ្គ​លិក​ដែល​មាន​កម្រិត​មហា​វិទ្យា​ល័យ​និងបន្ទាប់​ពី​នេះ ចំ​ណុះ​ផ្នែក​សេដ្ឋ​កិច្ច​។​ ហិរញ្ញ​វត្ថុ​សម្រាប់​ផ្នែក​ខាង​សេដ្ឋ​កិច្ច​ភាគ​ខាង​ត្បូង​។​ ក្រៅ​ពី​ការ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​មហា​វិទ្យា​ល័យនោះ​​ សាលា​នៅ​មានការ​​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​មហា​វិទ្យា​ល័យ​ដែល​រៀន​បណ្ដើរ​ធ្វើ​បណ្ដើរ​សម្រាប់​ដំ​បនភូមិ​ភាគ​តាម​កម្រិត​បរិ​មាណដែល​បាន​ស្រង់​ចេញ​ពី​​ក្រ​សួង​អប់​រំ​​និង​ បណ្ដុះ​បណ្ដាល​លើ​ប្រ​ពន័្ធ​ដែល​មាន​ការ​សំ​ណូម​ពរ​នៃ​គណៈ​កម្មាធិ​ការ​បក្ស​ប្រ​ជា​ជន​បណ្ដា​ភូមិ​ភាគ​។​

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម ព័ត៌មាន បណ្ដុះ​បណ្ដាល​សញ្ញា​បត្រ​ទី​២​មុខ​ជំ​នាញ​គ្រប់​គ្រង​សេដ្ឋកិច្ច​​