ចំនួន​បង្ហាញ​ក្នុង​១​ទំព័រ 
ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ចំនួន​ចុច
សាកលវិទ្យាល័យត្រាវិញចាត់តាំងពិធីប្រឡងអូឡាំពិកគីមីវិទ្យា-TVU លើកទី៣ ឆ្នាំ២០២៤ និពន្ធ​ដោយ KIM VAN 616
សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជម្រើសនិស្សិតកម្រិតបរិញ្ញាបត្របែបពេញម៉ោង (លើកទី១ ឆ្នាំ២០២៣) និពន្ធ​ដោយ KIM VAN 628
ផ្នែកភាសា-វប្បធម៌-វិចិត្រសិល្បៈខ្មែរណាមបូ (សាកលវិទ្យាល័យត្រាវិញ)ចងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពជាមួយនឹងវិទ្យាល័យជនជាតិអន្តេវាសិកចំនួន១២សាលា និពន្ធ​ដោយ KIM VAN 2279
ចាត់​តាំង​ពិ​ធី​អំ​ណរ​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី២០១៨ និពន្ធ​ដោយ KIM VAN 1865
ចាត់​តាំង​ពិ​ធី​អំ​ណរ​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី២០១៨ និពន្ធ​ដោយ KIM VAN 1791
ពិនិត្យនិង​ស្ទង់មើលជំ​ងឺ​មហារីក​អត់​គិត​ថ្លៃ​សម្រាប់​ស្ត្រី​នៅ​ទិវានារី​វៀត​ណាម​ ២០ តុលា និពន្ធ​ដោយ KIM VAN 1792
ព័ត៌មាន​ជំ​រើស​និស្សិត២០១៧ និពន្ធ​ដោយ KIM VAN 2372
ជម្រើសនិស្សិតកំរិតបរិញ្ញាបត្រប្រមូលផ្តុំបែបពេញម៉ោង សម្រាប់សិស្ស-និស្សិតកម្ពុជានាឆ្នាំ២០១៧ និពន្ធ​ដោយ KIM VAN 1516
ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម សេចក្តី​ជូន​ដំ​ណឹង