ចំនួន​បង្ហាញ​ក្នុង​១​ទំព័រ 
ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ចំនួន​ចុច
គណៈ​យេនឌ័រ​ និង​ជន​ជាតិ​នៃ​សាកលវិទ្យាល័យ​ត្រាវិញ​អំ​ណរ​ពិធី​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី ២០១២ និពន្ធ​ដោយ KIM VAN 1495
និស្សិត​សាកលវិទ្យាល័យ​ត្រាវិញ​ប្រារព្ធពិធី​អំ​ណរ​បុណ្យ​អក​អំ​បុក​សំ​ពះ​ព្រះ​ខែ ឆ្នាំ ២០១១ និពន្ធ​ដោយ KIM VAN 1369
សកម្មភាព​យុទ្ធជន​ស្មគ្រ​ចិត្ត​ និពន្ធ​ដោយ KIM VAN 1349
អង្គ​ជំ​នួប​ពិភាក្សា​ជា​មួយ​និស្សិត​មហាវិទ្យាល័យ​ភាសា​-វិចិត្រ​សិល្បៈ​ខ្មែរ​ណាម​បូ និពន្ធ​ដោយ KIM VAN 1285
និស្សិត​ចូល​រួម​ស្រាវ​ជ្រាវ​វិទ្យា​សាស្ត្រ​ និពន្ធ​ដោយ KIM VAN 1264
បរិច្ចាគ​ឈាម​មនុស្សធម៌ និពន្ធ​ដោយ KIM VAN 1487
ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម សកម្ម​ភាព