សាខាយ្វៀនហាយ

មុខងារ​និង​ភារកិច្ច៖​ រៀប​ចំ​កម្មវិធី​បណ្តុះ​បណ្តាល​​គ្រប់​មុខ​វិជ្ជា​ ​ពី​មធ្យម​សិក្សា​ជំ​នាញ​​រហូត​ដល់​កំរិត​បរិញ្ញា​​ សញ្ញា​បត្រ​ភាសា​បរទេស​ថ្នាក់អន្តរជាតិ ​បណ្តា​ថ្នាក់​បំ​ប៉ន់​​វិជ្ជា​ជីវៈ​ ស្រាវ​ជ្រាវ ដោះ​ដូរ​​វិទ្យា​សាស្រ្ត បច្ចេកទេស ឧទ្ទេសនាម​ការ​ងារអោយ​ប្រជាជន​​តាម​ភូមិ​ភាគ។

សកម្មភាព​ចម្បង៖

បណ្តុះ​បណ្តាល​ បំ​ប៉ន់​វិជ្ជា​ជី​វៈ បង្កើន​ប្រភព​ធន​ធាន​មនុស្ស​​​អោយ​កម្មាភិបាលនិងប្រជា​ជន​នៅ​ដំ​បន់​ឆ្ងាយ​ដាច់​ស្រយាល ឆ្លើយ​តប​តម្រូវ​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច សង្គម​ របស់​ភូមិ​ភាគ​​ អនុវត្ត​តាម​បាវចនៈ​«នាំ​មក​នូវ​ឱកាស​សិក្សា​មាន​គុណ​ភាព​សម្រាប់​សហគមន៍ »។

​សាខា​ជា​ស្ពាន​បង្កើត​ទំ​នាក់​ទំ​នង​ រវាង​អ្នក​វិទ្យា​សាស្រ្ត និង​ប្រជា​ជន ក្នុង​កិច្ច​ការផ្សព្វ​ផ្សាយបច្ចេកវិទ្យា បច្ចេកទេស លើក​កម្ពស់​​គុណភាព​ដាំ​ដុះ និង​​ចិញ្ចឹម​សត្វ​​​ពេល​បច្ចុប្បន្ន ត​ទៅ​អនា​គត។

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម សាខា សាខាយ្វៀនហាយ