មហាវិទ្យាល័យ​គរុកោសល្យ

មុខ​ងារ៖ អប់​រំ​​នយោបាយ ឆន្ទៈ សិលធម៌ ការ​រស់នៅ បណ្តុះ​បណ្តាល និង​បំ​ប៉ន់​ ​វិជ្ជា​ជី​វៈ​​អោយ​កម្មាភិបាល​ គ្រូបង្រៀន​សាលា។ អនុវត្ត​បណ្តា​សកម្មភាព​វិទ្យាសាស្រ្តនិង​បច្ចេកវិទ្យា ស្វែង​រក​គម្រោងការអន្តរជាតិ ផ្សារភ្ជាប់​កិច្ច​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាលជាមួយ​វិទ្យា​សាស្រ្ត។ គ្រប់​គ្រង​ ខ្លឹម​សារ គុណភាព របៀប​បណ្តុះ​បណ្តាល។

ភារកិច្ច៖  បណ្តុះ​បណ្តាល​​គ្រូ​បង្រៀន​ថ្នាក់​អប់​រំមតេយ្យ​ បឋមសិក្សា អនុវិទ្យាល័យ វិទ្យាល័យ ជំ​នួយបំ​ពេញសមត្ថភាព​​គ្រូ​បង្រៀន​នៅ​រាល់​កម្រិត។

ពត៌មាន​មូលដ្ឋាន បណ្តាកំរិត​សិក្សា៖

​ ១.កំរិត​បរិញ្ញា៖ អប់​រំមតេយ្យ​

 ២.​កំរិត​បរិញ្ញារង៖ គរុគណិតវិទ្យា រូប​វិទ្យា គីមី​សាស្រ្ត ជីវ​សាស្រ្ត តូតន្រ្តី គំ​នូរ អក្សរ​សាស្រ្ត ប្រវត្តិសាស្រ្ត ភូមិ​សាស្រ្ត អប់​រំ​ពលរដ្ឋ អប់​រំមតេយ្យ​ អប់​រំបឋមសិក្សា។

មធ្យមសិក្សា​ជំ​នាញ៖ គរុកោសល្យមតេយ្យ​ ១២ + ២។

បណ្តា​សកម្មភាព​សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ​ របស់​គ្រូ​​និង​និស្សិត៖

និស្សិត​តែងបានចូល​រួម​សកម្មភាព​​ក្រៅ​កម្មវិធី​សិក្សា​​ជាច្រើន ចលនា​​ដើម្បី​​សហគមន៍និង​សម័យ​ប្រឡង ផ្តល់​បំ​និន​ចាំបាច់​ដល់​និស្សិត​។

រួម​សហការ​ជាមួយ​អន្តរជាតិ បង្កើត​បាន​បរិស្ថាន​សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ​ទំ​នើប។

បណ្តា​គោលនយោបាយ​ក៏​បាន​ធានា​​រ៉ាប់​រង​ដូច​ ផ្តល់​អាហារូបករណ៍។

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម មហាវិទ្យាល័យ - វិទ្យាស្ថាន មហាវិទ្យាល័យ​គរុកោសល្យ