មហាវិទ្យាល័យ​កសិកម្ម​ ជលវប្បកម្ម

មហាវិទ្យាល័យ​កសិកម្ម - ជលវប្បកម្ម

បច្ចុប្បន្ន​មាន​ប្រ​ព័ន្ធ​បន្ទប់​អនុវត្ត​ កសិដ្ឋាន​និង​ដី​ដំ​ណាំ​ជាង 20 ហិកតា បម្រើ​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​និង​ស្រាវជ្រាវ​វិទ្យាសាស្ត្រ​ ផ្ទេរ​ជូន​​បច្ចេកទេស ដល់​សហគមន៍​លើ​វិស័យ​កសិកម្ម​និង​ជលវប្បកម្ម។

បន្ទប់​ពិសោធន៍

បន្ទប់ពិសោធន៍​​ជំ​ងឺ​​ដំ​ណាំ​

បន្ទប់ពិសោធន៍​​​ជីវ-រូប​សាស្ត្រ​

បន្ទប់ព្យាករណ៍​ជំ​ងឺ

បន្ទប់ពិសោធន៍​​​អតិសុខុម​ប្រាណ

បន្ទប់បំប៉ន​អាហារូបត្ថម្ភ

បន្ទប់​ព្យាករណ៍​និង​ត្រួត​ពិនិត្យ​ជំ​ងឺ​ជលផល

បន្ទប់​បង្កើត​និង​ចិញ្ចឹម​ចំណី​ជលផល

បន្ទប់វិភាគ​​បរិស្ថាន

បន្ទប់កែ​ច្នៃ​ផលិត​កសិផល

បន្ទប់​កែ​ច្នៃ​ផលិត​ជល​វប្បផល

បន្ទប់ពិសោធន៍​ស្បៀង​អាហារ

កសិដ្ឋាន៖

កសិដ្ឋាន​ចិញ្ចឹម​​ជ្រូត គោ មាន់​ ទន្សាយ ពពែ, មន្ទីរ​ពេទ្យ​បសុ​សត្វ,​ កសិដ្ឋាន​ស្រាវជ្រាវ​ទឹក​សាប​ នៅ​មណ្ឌល​ទី​១ ទី​ក្រុង​ត្រាវិញ ណិង​​កសិដ្ឋាន​ស្រាវ​ជ្រាវ​ទឹក​ប្រៃ​នៅ​ស្រុក​យៀន​ហាយ។

អង្គ​ភាព​ចំ​ណុះ

ការិយាល័យ ១ និងដេប៉ាតឺម៉ង់ ជលវប្បកម្ម ចិញ្ចឹម​សត្វ​ - បសុពេទ្យ ដាំ​ដុះ​និង​អភិវឌ្ឍ​ជន​បទ និង​មជ្ឈមណ្ឌល​បច្ចេកវិទ្យា​ក្រោយ​ប្រ​មូល​ផល។

nnts

 

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម មហាវិទ្យាល័យ - វិទ្យាស្ថាន មហាវិទ្យាល័យ​កសិកម្ម​ ជលវប្បកម្ម