មហាវិទ្យាល័យ​សេដ្ឋកិច្ច​ ច្បាប់

មហាវិទ្យា​ល័យ​រួម​​មាន​​មាន​បណ្តុះ​បណ្តាល​មុខ​ជំ​នាញ​សំ​ខាន់ៗដូច​ជា៖​ សេដ្ឋកិច្ច ច្បាប់ ​គ្រប់​គ្រង​ពាណិជ្ជកម្ម ធនាគារវិទ្យាល័យ​​បាន​​ផ្គត់​ផ្គង់​​សម្ភារៈ​ទំ​នើប​​ បន្ទប់​អនុ​វត្ត​ ដើម្បី​បង្កលក្ខណៈ​ងាយ​ស្រួល​អោយ​និស្សិត​សិក្សាស្រាវ​ជ្រាវ។

ចំ​ពោះ​មុខ​វិជ្ជា​គ្រប់​គ្រង​ពាណិជ្ជកម្ម​​ និស្សិត​អាច​សិក្សា​បាន​២​ដំ​ណាក់​កាល​ទៀត​​​រវាង​វិទ្យាល័យ​ត្រាវិញ​ និងសាកលវិទ្យាល័យ Vancouver canada និង​ Feng Chia តាយវ៉ាន់។

ជា​រៀង​រាល់​ឆ្នាំ​មហាវិទ្យា​ល័យ​តែង​ចូល​រួម​សកម្មភាព​​​«​យុទ្ធ​ជន​ស្ម័គ្រ​​ចិត្ត​ព័ណ៌បៃ​តង​»និង​ «​ថ្ងៃ​អា​ទិត​ព័ណ៌​បៃតង»​ កម្មវិធី​បរិច្ចាក​ឈាម ​​​«​យុវជន​និង​វប្បធម៍​ចរាចរ»​ បង្កា​រនិង​ទុប​ទល់គ្រឿង​ញាណ ​​ជម្ងឺ​ HIV AIDS។ ឧស្សាហ៍​ចាត់​តាំង​​បណ្តា​កម្មវិធី​៖​ស្វែង​រក​វិជ្ជា នាយក​ Marketing​ និង​ចាត់​តាំង​កម្មវិធី​​ សិល្បៈ ​កីឡា អប​អរ​បណ្តាថ្ងៃ​បុណ្យ​ជាតិ។

ក្នុង​រយៈ​ពេល​សិក្សា​​និស្សិត​និង​បាន​សំ​ណេះ​សំ​ណាល​ផ្ទាល់​ជា​មួយ​ ឯក​ទេស គ្រូ​បង្រៀន​មក​ពី​ប្រទេស ពីលីពីនអាមេរិក ម៉្យាង​ទៀត​និស្សិត​នឹង​បាន​ចូល​រួម​ក្លឹប​ភាសា​បរទេស​​ដើម្បីបង្កើនការ​និយាយ​ភាសា​បរទេស​​​។

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម មហាវិទ្យាល័យ - វិទ្យាស្ថាន មហាវិទ្យាល័យ​សេដ្ឋកិច្ច​ ច្បាប់