មហាវិទ្យាល័យ​គីមីអនុវត្ត

ជា​មហា​វិទ្យា​ល័យ​​ចំ​ណុះ​​សាកល​វិទ្យា​ល័យ​ត្រាវិញ ​មាន​មុខ​ងារ​បណ្តុះ​បណ្តាល​​បណ្តា​វិស្វករ​បចេ្ចកទេស​ បច្ចេកវិទ្យា​​គី​មី​សាស្រ្ត​​មាន​មុខ​វិជ្ជា​ជីវ​ខ្ពស់​​ដូច​៖​​អនុវត្ត​វត្ថុ​ធាតុ​ទន់​ nano ​អនុវត្ត​​បច្ចេកទេស​​បោស​ពុម្ភ​​ 2D 3D បច្ចេកទេស​សម្អាត​ទឹក​​ វិទ្យា​ល័យ​បាន​ចាប់​ផ្តើម​​បណ្តុះ​បណ្តាល​​អនុបណ្ឌិត​បច្ចេកទេស​​គី​មី​សាស្រ្ត​​ឆ្នាំ​២០១៤។

កម្មវិធី​បណ្តុះ​បណ្តាល​​តែង​យោង​តាម​ស្តង់​ដា​អន្តរជាតិ​ ជួយ​អោយ​អ្នក​សិក្សា​​លើក​កម្ពស់​លទ្ធភាព​អនុវត្ត​ សុខភាព​​ល្អ​​ មាន​សមត្ថភាព​អាច​កែ​លំអ​ដោយ​ខ្លួន​ឆ្លើយ​តប​តាម​​តម្រូវ​ការ​មួយ​ថ្ងៃ​កាន់​តែ​តឹង​តែង​របស់​ទី​ផ្សារពលកម្ម។​​

មាន​គ្រឿង​ឧបទេស​ សម្ភារៈ​ទំ​នើប​ផ្គត់​ផ្គង់​តាម​តម្រូវ​ការ​​សម្រាប់​គ្រូ​និង​សិស្ស​។​ អ្នក​សិក្សា​បាន​អនុវត្ត​ផ្ទាល់​​បណ្តា​សម្ភារៈ​ទំ​នើប​របស់​ក្រុម​ហុន​​ល្បី​ឡាញ់​លើ​ពី​ភព​លោក​៖​ Thermal analysis ,Shimadzu, Waters, Metler toledor​ ដោយ​មាន​តម្លៃ​រួម​​ ១៤​ពាន់​លាន​ដុង។

​​ ​កម្មវិធី​​បណ្តុះ​បណ្តាល​កំ​រិត​​បរិញ្ញា​គឺ​ជា​ការ​បណ្តុបណ្តាល​​រួម​សហការ​ជា​មួយ​សហគ្រាស និស្សិត​ត្រូវ​បំ​ពេញ។​ Coop តែង​ផ្គត់​ផ្គង់​និស្សិត​​មាន​ថ្វៃ​ដែ​ពូ​កែ​សម្រាប់​អ្នក​ឯកទេស​ សហគ្រាស ឆ្លង​តាម​រយៈ​សិក្សា​និស្សិត​មាន​បទ​ពិសោធ​​ច្រើនផង​​បាន​សហគ្រាស​ផ្តល់​ប្រាក់​ខែ​ផង។

វិស័យបច្ចេក​វិទ្យា ​បច្ចេកទេស​​​​គី​មី​សាស្រ្ត​ ឆ្លើយ​​តប​តម្រួ​វ​ការ​ មុខ​វិជ្ជា​ការ​ងារសម្បូរ​បែប៖​បង្កើត​ក្រុម​ហុន​ដោយ​ខ្លួន​ឯង ​បគ្គលិក​បច្ចេកទេស ​គ្រូ​បង្រៀន​​ ឬ​សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ​បង្កើន​​ចំ​ណេះ​ដឹង​​​តាម​បហា​វិទ្យា​ល័យ​ក្នុង​និង​ក្រៅ​ប្រ​ទេស។

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម មហាវិទ្យាល័យ - វិទ្យាស្ថាន មហាវិទ្យាល័យ​គីមីអនុវត្ត