មហាវិទ្យាល័យភាសា​បរទេស

ផ្តល់​ឱ្យ​និស្សិត​មាន​ចំ​ណេះ​គ្រប់​គ្រាន់​អំពី​ភាសា​អង់​គ្លេស និង​បំ​ណិន​អនុវត្ត​ក្នុង​ទិដ្ឋភាព​ធ្វើ​ការ​សម្បូរ​បែប។  និស្សិត​ចេះ​ប្រើ​គំ​និត​ ច្នៃ​ប្រ​ឌិត​ខ្ពស់ ស្រាវ​ជ្រាវ​មាន​ប្រ​សិទ្ធភាព​ និង​និយាយ​បាន​ពីរ​ភាសា​អង់​គ្លេស​ និង​វៀត​ណាម​ដោយ​ប៉ិន​ប្រ​សប។

ឯក​ទេស​ទូ​ទៅ៖ មហាវិទ្យាល័យ​បរទេស​កំពុង​បណ្តុះ​បណ្តាល​ឯកទេស​តែ​មួយ​គាត់​គឺ​ភាសា​អង់​គ្លេស។​ ក្រោយ​បញ្ចប់​កម្មវិធី​សិក្សា​អស់​រយៈ​ពេល​ ៤ ឆ្នាំ​ និស្សិត​មាន​ចំ​ណេះ​គ្រប់​គ្រាន់​ និយាយ​ប៉ិន​ប្រសប​ គ្រប់​សមត្ថភាព​ធ្វើ​ការ​ក្នុង​មជ្ឈដ្ឋាន​ឯកទេស​​​ ស្មើ​នឹង​កំរិត​អង់​គ្លេស​​ C1 នៃ​ស្តង់​ដា​ភាសា​អឺ​រុប (CEFR) រឺ IelTS 6.5។

សិក្សា​បន្ត​ឡើង៖​ បញ្ចប់​កម្មវិធី​បរិញ្ញាបត្រ​រង​​ ៣ ឆ្នាំ​ និស្សិត​អាច់​សិក្សា​​បន្ត​ឡើង​នៅ​កំ​រិត​បរិញ្ញាបត្រ​ ទៅ​តាម​លទ្ធភាព​គ្រួសារ។

កម្មវិធី​តាម​តម្រូវ​ការ​សង្គម៖

មហាវិទ្យាល័យ​តែង​ដំ​ឡើង​ថ្មី​ និង​តម្រង់​កម្មវិធី​​សិក្សា​កៀក​ជិត​​នឹង​ខឿន​អប់រំ​ទំ​នើប និងតម្រូវ​ការ​សង្គម។ និស្សិត​ក្រៅ​ពី​​សិក្សា​ទ្រឹស្តី​​នៅ​លើ​​សាលា​ថែម​ទាំង​អភិវឌ្ឍ​បំ​ណិន​​ឆ្លង​តាម​​អង្គ​សិក្ខា​សាលា​ បង្ហាញ​បទ​​អន្តរគមន៍ មេរៀនអនុវត្ត​ក្នុង​បរិស្ថាន​ជាក់​ស្តែង។

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម មហាវិទ្យាល័យ - វិទ្យាស្ថាន មហាវិទ្យាល័យភាសា​បរទេស