មហាវិទ្យាល័យ​ភាសា វប្បធម៌​ វិចិត្រ​សិល្បៈ​ខ្មែរ​ណាម​បូ

មាន​មុខជំនាញ​​ ៧ ដែល​មហាវិទ្យាល័យ​​កំពុង​គ្រប់​គ្រង​និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​រួម​មាន៖

កំ​រិតអនុបណ្ឌិត និង​បណ្ឌិត

មាន​ពីរ​មុខ​ជំ​នាញគឺ វប្បធម៌​វិទ្យា និងទ្រឹស្តី​វិធី​សាស្ត្រ​បង្រៀន​អក្សរ​សាស្ត្រ​

កំរិត​បរិញ្ញាបត្រ

វប្បធម៌​វិទ្យា​បណ្តា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​នៅ​វៀត​ណាម

ភាសា​ខ្មែរ

គរុកោសល្យ អក្សរ​សាស្ត្រ​ខ្មែរ​ណាម​បូ

ប្រ​គំ​ឧបករណ៍​តន្ត្រី​ប្រ​ពៃណី​ខ្មែរ​ណាម​បូ

កំ​រិត​បរិញ្ញាបត្រ​រង

វប្បធម៌​វិទ្យា​បណ្តា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​នៅ​វៀត​ណាម

ភាសា​ខ្មែរ

ប្រ​គំ​ឧបករណ៍​តន្ត្រី​ប្រ​ពៃណី​ខ្មែរ​ណាម​បូ

កិច្ច​ការ​​សង្គម

ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​មហាវិទ្យាល័យ​នូវ​ទទួល​តួនាទី​បណ្តុះ​បណ្តាល​ភាសា​វៀត​ណាម​ដល់​និស្សិត​កម្ពុជា​មក​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​ត្រាវិញ។

កំ​រិត​មធ្យម​សិក្សា

ភាសា​ខ្មែរ

ប្រ​គំ​ឧបករណ៍​តន្ត្រី​ប្រ​ពៃណី​ខ្មែរ​ណាម​បូ

កិច្ច​ការ​​សង្គម

វប្បធម៌​វិទ្យា​បណ្តា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​នៅ​វៀត​ណាម

Khoa-NN-Khmer

khoa-khmer-nam-bo

 

ចំ​ណុច​លេច​ធ្លោ៖

អភិវឌ្ឍ​ជា​មហាវិទ្យាល័យ​ចម្បង​ថ្នាក់​ជាតិ​ក្នុង​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ធន​ធាន​មនុស្ស​សម្រាប់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ណាម​បូ។

ក្លាយ​ជា​គ្រឹះ​ស្ថាន​បណ្តុះ​បណ្តាល​ធន​ធាន​មនុស្ស​​លើ​វិស័យ​សង្គម​សាស្ត្រ​និង​មនុស្ស​សាស្ត្រ​ឯក​ទេស​អំពី​ ភា​សា វប្បធម៌ វិចិត្រ​សិល្បៈ​ ខ្មែរ​ណាម​បូ ទូទាំង​កំរិត មធ្យម​សិក្សា​ បិរញ្ញាបត្រ​ អនុបណ្ដិត និង​បណ្ឌិត ក្នុង​បុព្វ​ហេតុ អភិរក្ស​និង​លើក​​កម្ពស់​ខឿន​វប្បធម៌​ខ្មែរ​ក្នុង​​សហគមន៍​វៀត​ណាម សហប្រ​តិបត្តិការ​​អន្តរជាតិ​ជាពិសេស​គឺ​ប្រ​ទេស​កម្ពុជា។

រួម​ចំ​ណែក​កសាង​ខឿន​វប្បធម៌​វៀត​ណាម​ទំ​នើប​ រក្សា​អត្ត​សញ្ញាណ​ជាតិ។

 

 

 

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម មហាវិទ្យាល័យ - វិទ្យាស្ថាន ភាសា វប្បធម៌ វិចិត្រ​សិល្បៈ​ខ្មែរ​ណាម​បូ