មជ្ឈមណ្ឌល​​ TVU ( CPE)

មជ្ឈមណ្ឌល​​ TVU ( CPE) ជា​គ្រឹះ​ស្ថាន​ស្រាវជ្រាវ​​ចំ​ណុះ​សាកលវិទ្យាល័យ​ត្រាវិញ មាន​ភារកិច្ច​ពិនិត្យ​ក្នុង​វិស័យ​គី​មី​សាស្រ្ត បណ្តុះ​បណ្តាល បំ​ប៉ន់ លើក​កម្ពស់​​ថ្វី​ដៃ​ពិនិត្យតាម​តម្រូវ​ការ​របស់​សង្គម។

ដើម​ទុន​១៧​ពាន់​លាន​ដុង មាន​សម្ភារៈ​ឧបទេស​ទំ​នើប​​​របស់​ក្រុម​ហ៊ុនល្បី​ៗ អំ​ពី​គី​មី​សាស្រ្ត សម្ភារៈ​មាន​កង​ជួរ​បុគ្គលិក​ឆ្នើម​​ ពោ​ពេញ​ទៅ​ដោយ​បទ​ពិសោធ​ មុខ​វិជ្ជាជីវៈ​ខ្ពស់ សកម្ម​ មាន​គំ​និត​ច្នៃ​ប្រឌិត​ខ្ពស់ បំ​ពេញ​តាម​តម្រូវ​ការ​របស់​សង្គម។

ជាមួយ​បាវចនៈ «​​​​​CPE ​សន្យាផ្តល់​​ទំ​នុក​ចិត្តដល់​អស់​លោក​​អ្នក​​​អំ​ពី​លទ្ធ​ផល​ពិនិត្យ​មាន​គុណ​ភាព​ខ្ពស់។

វិស័យ​នៃ​សកម្មភាព​​ CPE​កំ​ពុង​អនុវត្ត៖

១.​កសិផល ចំណី​​សត្វ​ពាហានៈ ជលផល ម្ហូប​អាហារ ភេសជ្ជៈ

២.​ផលិត​ផល​ឧស្សាហកម្ម ៖​​គ្រឿង​តុប​តែង​ខ្លួន ឱសថ polymer

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម មជ្ឈមណ្ឌល មជ្ឈមណ្ឌល​​ TVU ( CPE)