មជ្ឈមណ្ឌល ស្រាវជ្រាវ​វិទ្យាសាស្ត្រ​ ផលិត​ និង​បម្រើ​សេវាកម្ម (CSP)

មុខងារ​ភារកិច្ច៖​

រៀប​ចំ​ស្រាវ​ជ្រាវ​វិទ្យា​សាស្រ្ត ដាក់​ពង្រាយ​អនុវត្ត​ដោះ​ដូរ​បច្ចេកវិទ្យា ផ្សារភ្ជាប់​នឹង​​ស្រាវ​ជ្រាវ​វិទ្យា​សាស្រ្ត​ពលកម្មបង្កើ​នផល ផ្គត់​ផ្គង​សេវា​កម្ម ភ្ជាប់​ជាមួយ​វិស័យ​​បណ្តុះ​បណ្តាល​ដូច​ជា​៖​បណ្តុះ​បណ្តាល​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ខ្លី ហ្វឹក​ហ្វិន ប្រឹក្សា​​ស្វែង​រក​ការ​ងារអោយ​សិក្ខាកម្ម។

មជ្ឈមណ្ឌល​បាន​សហការ​ជា​មួយ​មន្ទីរពលកម្មយោធិនពិការសម្ពន័្ធ​សង្គម ​មន្ទីរ​​កសិកម្មនិង​អភិវឌ្ឈ​ជន​បទ​ និង​រៀប​ចំ​​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាលមុខ​របរ​មិន​គិត​ថ្លៃ​តាម​គម្រោង​ការ ១៩៥៦ ចាត់​តាំង​វគ្គ​បំ​ប៉ន់​វិជ្ជាជីវៈ សហការ​ជាមួយ​អង្គភាព​ក្នុង​និង​ក្រៅ​ខេត្ត បើក​វគ្គ​សិក្សា​ផ្នែក​គណនេយ្យអភិបាល​ការិយាល័យ​តាម​តម្រូវ​ការ​​សហគ្រាស។

មជ្ឈមណ្ឌល​ទទួល​ភារកិច្ច​​បង្កើត​សមិទ្ធិផល សេវា​​កម្មរួម​ មាន​​ផលិត​ទឹកបរិសុទ្ធ

ម៉ាក​«​​​TVU»​ ឯកសណ្ឋាន​សិស្ស និស្សិត កម្មករ​​ បម្រើ​គ្រប់​អង្គ​ភាព​ក្នុង​និង​ក្រៅ​ខេត្ត ។​ 

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម មជ្ឈមណ្ឌល មជ្ឈមណ្ឌល ស្រាវជ្រាវ​វិទ្យាសាស្ត្រ​ ផលិត​ និង​បម្រើ​សេវាកម្ម (CSP)